برخی پرسشهای رایج در سنگ نوردی- بخش یکم

برخی پرسشهای رایج در سنگ نوردی- بخش یکم

برخی پرسشهای رایج در سنگ نوردی

( بخش یکم )

منبع : کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کوه نوردی (UIAA-Med.com)

برگردان ( با اصلاح و تکمیل ) : دکتر ابوالفضل جوادی

 

س : آیا از ویتامینها یا کانیها، مکملی هست که کارایی صعود را بهبود بخشد؟

ج : شما همان چیزی هستید که می خورید! کسی که رژیم غذایی گوناگون و متعادل دارد، نیازی به این گونه مکملها ندارد. البته برخی صعودگران برتر، رژیم محدود و کم انرژی دارند. اگر رژیم آنان تنوع نداشته یا جای گروههای غذایی عمده مانند فراورده های شیر، گوشت، میوه و سبزی در آن خالی باشد، احتمال کمبود ویتامینها یا کانیها می رود. در روند تمرینهای سنگین، نخوردن غذای مناسب و کافی می تواند موجب کاهش وزن، توده ماهیچه یا چگالی ( تراکم ) استخوان شود. اختلال در قاعدگی، خستگی زودرس، بیماری و آسیب نیز می تواند پیامد این وضع باشد. پیش از آن که به مکملها بیندیشید، اصول اساسی تغذیه را در رژیم خود رعایت نمایید و آب کافی به بدنتان برسانید. برای سازگار کردن تغذیه با نیازها و هدفهای ورزشی خود، با کارشناسان تغذیه ورزشی مشورت کنید. اگر کمتر از هجده سال دارید، باردار هستید یا پیشینه مشکلات پزشکی دارید، پیش از دریافت هر گونه مکمل با پزشک خود مشورت نمایید.

 

س : آیا مکملهای « گلوکزامین » و « کندرویتین سولفات » می توانند از آسیب غضروفهای مفصلی انگشتان پیشگیری یا غضروفهای آسیب دیده را بازسازی کنند؟

ج : بسیاری از صعودگران این مکملها را به کار می گیرند اما پژوهشها، اثر قطعی آنها را در پیشگیری از آسیب یا بازسازی غضروف مفصلی انگشتان نشان نداده است. برای دادن نظر قطعی در این باره، پژوهشهای بیشتری لازم است.

س : آیا میان انگشتان صعودگران جوان و صعودگران بزرگسال و رقابتی، تفاوتی هست؟

ج : بله. در حدود شانزده - هفده سالگی، رشد انگشتان به پایان می رسد و تا آن هنگام نباید به آنها فشار آورد. به همین دلیل، برای صعودگران زیر شانزده سال، هیچ رقابت جهانی در کار نیست. تحقیق روی انگشتان صعودگران برتر جوان نشان داده است که در دوره جهش رشد، باید شدت تمرین را کاهش داد تا ریسک شکستن صفحات رشد استخوانهای انگشتان و دیگر آسیبهای انگشت به حداقل برسد. جهش اصلی رشد، در سیزده تا چهارده سالگی رخ می دهد. این جهش را در چارت رشد قد و وزن ورزشکار، بخوبی می توان دید. در ورزشکارانی که چنین چارتی ندارند، « کوچک شدن » سریع پوشاک و کفش، نشانه خوبی برای آغاز جهش رشد است.

                                                                                                               ادامه دارد ...