برخی پرسشهای رایج در کوه نوردی- بخش یکم

برخی پرسشهای رایج در کوه نوردی- بخش یکم

برخی پرسشهای رایج در کوه نوردی

منبع : کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کوه نوردی ( UIAA-Med.Com )

برگردان ( با اصلاح و تکمیل )  : دکتر ابوالفضل جوادی

 

« بخش یکم »

 

 بیماری کوهستان چیست؟

- بیماری کوهستان، واژه ای عام است که کمینه سه بیماری را در بر می گیرد :

1 ) کوه گرفتگی حاد یا AMS (Acute Mountain Sickness) که شامل سردرد و تهوع است و دور و بر سه هزار متر یا بالاتر رخ می دهد. این بیماری بی خطر و محدود شونده است اما اگر ادامه یابد، درمان آن پایین آمدن از کوه است...

2 ) خیز ریوی ارتفاع یا HAPE (High Altitude Pulmonary Edema) که پیامد انباشت آب در ششها است و نشانه های تنفسی دارد. این بیماری می تواند کشنده باشد و درمان اساسی آن، کاهش ارتفاع است.

3 ) خیز مغزی ارتفاع یا HACE (High Altitude Cerebral Edema) که پیامد انباشت آب در مغز است. بیماری با نشانه های عصبی و رفتاری همراه است و درجات گوناگونی از افت هشیاری پدید می آورد. برای درمان آن باید از کوه پایین آمد.

 

آیا آب رسانی ( Hydration ) از بیماری کوهستان پیشگیری می کند؟

- اکنون شواهد کمی هست که نشان دهد آب رسانی می تواند بیماری کوهستان را کاهش دهد اما روشن است که در کوه باید آب کافی به بدن برسانیم زیرا نشانه های کم آبی مانند سردرد و کسالت، همانند نشانه های بیماری کوهستان هستند. از سوی دیگر، نوشیدن بیش از اندازه مایعات ( بویژه مایعات بی نمک ) می تواند موجب کاهش سریم خون یا هایپوناترمی ( Hyponatremia ) گردد. کاهش سدیم خون می تواند تغییراتی در وضع ذهنی کوه نورد پدید آورد و حتی موجب افت هشیاری، اغما یا تشنج شود.

 

آیا آمادگی جسمی از بیماری کوهستان جلوگیری می کند؟

- گرچه آمادگی جسمی برای رفتن به کوه لازم و سودمند است، شواهدی در دست نیست که نشان دهد امادگی می تواند مانع بیماری کوهستان شود. در واقع خطر بیماری کوهستان برای افراد بسیار آماده ( مانند دوندگان ماراتن ) بیش از دیگران است زیرا اینها بیش از افراد عادی در ارتفاع تلاش می کنند و خود را به چالش می کشند. تلاش بیش از اندازه، یکی از عوامل خطرزای بیماری کوهستان است.

 

آیا نوشیدن الکل در ارتفاع، مشکلی پدید می آورد؟

- بله. الکل می تواند تنفس را محدود کند و از آنجا که تهویه بیش از حد ( Hyperventilation ) پایه و اساس هم هوایی است، مصرف هر ماده محدود کننده تنفس در ارتفاع، هم هوایی را عقب می اندازد و  زیان آور است. قرصهای خواب آور نیز مشمول همین قاعده اند. بعلاوه، الکل موجب کم آبی نیز می شود و می تواند نشانه های بیماری کوهستان را تقلید کند.

ادامه دارد ...